Banden en Examens

In onze dojo volgen wij de regelgeving van de Jiu Jitsu Factory International Association(JJFIA). Dit is onze bond met aan het hoofd Cadu Francis (oprichter van de bond uit Amerika) en Mathieu Peters (voorzitter/manager van JJFIA Nederland). Binnen onze bond gelden een aantal belangrijke regels en richtlijnen wanneer het aankomt op het band niveau binnen onze sport.

De bandkleuren voor de jeugd

Wit (hier begint elke leerling mee, dit is de beginnersband)
Grijs (verdeeld over grijswit, grijs, grijszwart)
Geel (verdeeld over geelwit, geel, geelzwart)
Oranje (verdeeld over oranjewit, oranje, oranjezwart)
Groen (verdeeld over groenwit, groen, groenzwart)

Regels ten aanzien van het bandniveau

Elk jaar zijn er binnen onze dojo 4 momenten (zie agenda) waar wordt gemeten of leerlingen vooruitgang boeken. Elk kwartaal zogezegd. Als dit het geval is ontvangen leerlingen een streepje op hun huidige band. Bij hoge uitzondering kunnen zelfs 2 strepen worden uitgedeeld. Als een leerling op zijn/haar band 4 strepen heeft ontvangen mag de leerling in overleg met docent, leerling en ouders examen doen. Voor elke band hierboven omschreven wordt een verplicht examen afgenomen. Examens worden 2 keer per jaar afgenomen. In de maanden Juni en December. Als een leerling het examen voldoende aflegt ontvangt hij/zij een nieuwe band van zijn/haar leerkracht. De examens voor de jeugd worden afgenomen door David en Mariëtte Bonestroo en Frank Jongsma

Als leerlingen, fysiek en mentaal, de leeftijd bereiken om door te stromen naar de volwassenen, zal hun band van de jeugd ingewisseld worden voor een witte (volwassen) band. Dit is tussen de leeftijd van 13 en 16, uitzonderingen daargelaten. De docenten bepalen hoeveel strepen een leerling meeneemt op de nieuwe (volwassen) witte band.

Regels volwassenen

Ook hier gelden regels. De strepen worden uitgedeeld wanneer de leerkracht vindt dat de leerling dit verdiend. Dit gebeurt over het algemeen elk half jaar. Als een volwassen leerling dus in een half jaar genoeg trainingsarbeid heeft laten zien en de leerling heeft de benodigde groei laten zien (fysiek en mentaal), kan de leerkracht ervoor kiezen om een streepje uit te delen op zijn/haar band. En bij 4 strepen op een band mag er examen worden aangevraagd voor deze leerling. Dit gaat altijd in overleg met leerling, leerkracht en evt ouders. De examens voor volwassenen binnen onze dojo worden afgenomen door Mathieu Peters.

De bandkleuren voor volwassenen

Wit (hier begint elke leerling mee als hij/zij bij de volwassenen komt)
Blauw (na technisch examen en een sharktank)
Paars (na technisch examen en een sharktank)
Bruin (na examen en een sharktank)
Zwart (na examen en een sharktank)

Hier geldt dat voor elke nieuwe band moet een examen afgelegd worden. Naast het technische examen bepaalt de JJFIA dat er ook een “sharktank” moet worden afgelegd. De sharktank betekent dat een geslaagde leerling (na behalen van technisch examen) getest wordt op (zowel fysiek als mentaal) uithoudigs- en doorzettingsvermogen. Dit houdt in dat leerlingen 40 minuten (blauwe band) of langer (bij elke hogere band neemt deze tijd toe) sparren onafgebroken moeten kunnen volhouden. Als een leerling zowel het technische examen en de sharktank met succes doorstaat ontvangt hij/zij de nieuwe band.