• Jongsma’s Traning Center is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en/of materiële schade in welke vorm dan ook zowel voor, tijdens als na de lessen en wedstrijden.
 • De deelnemers aan de lessen zijn zelf verantwoordelijk en dan ook aansprakelijk voor de door hen aangebrachte schade aan eigendommen van Jongsma’s Training Center en/of deelnemers aan de lessen.
 • Jongsma’s Training Center draagt geen verantwoordelijkheid voor verlies en/of ontvreemding van eigendommen.
 • Deelnemers aan de lessen dienen zich op gepaste wijze te gedragen. Dit vraagt van de deelnemers zowel tijdens als buiten de lessen de nodige eigenschappen zoals eerlijkheid, zelfbeheersing, inzet, doorzettingsvermogen en het belangrijkste: respect tegenover je medemens.
 • Wanneer iemand moedwillig of door roekeloos gedrag een blessure veroorzaakt en daardoor de gedupeerde b.v. 3 weken niet kan trainen, dan mag de veroorzaker gedurende die 3 weken ook niet deelnemen aan de lessen.
 • Wanneer er gasten (toeschouwers of personen die een les willen volgen)  worden meegebracht, moeten deze voor de les persoonlijk worden voorgesteld aan de instructeur. Die beslist of iemand wel of niet mag deelnemen aan de les, dan wel toeschouwer mag zijn tijdens de les (zie onderstaande huisregel).
 • De instructeurs behouden zich het recht voor personen uit te sluiten van deelname aan een les of te weigeren als toeschouwer tijdens de les zonder opgaaf van reden.
 • Deelnemers aan de lessen dienen op tijd aanwezig te zijn, dus vóór aanvang van de les. Later komen dient vooraf kenbaar gemaakt te worden. Bij later instromen dient men zich vooraf  te melden bij de instructeur voordat  men mee gaat doen met de les.
 • Deelnemers aan de lessen dienen schone handen en voeten te hebben. De nagels van handen en voeten dienen kortgeknipt te zijn. Sieraden dienen verwijderd te worden. Sieraden die niet verwijderd kunnen worden dienen met sporttape(zelf meenemen) afgeplakt te worden.
 • De deelnemers dienen schone trainingskleding te dragen. Lange haren dienen in bv een staart d.m.v. een elastiek bij elkaar gehouden te worden.
 • Het trainen onder invloed van alcohol en/of drugs is niet toegestaan.
 • Bij activiteiten buiten de mat, bijv. eten/drinken, van kleedkamer naar de mat gaan, gebruik maken van het toilet enzovoort, is het voor alle deelnemers verplicht slippers of crocs te gebruiken. Het dragen van alleen sokken is niet toegestaan.
 • De mat mag enkel met blote voeten/worstelschoenen betreden worden tenzij de instructeurs anders aangeven. Buitenschoenen mogen nooit op de mat komen. Ook het dragen van sokken tijdens de les is niet toegestaan.
 • Examens/Graduatie BJJ: Examegeld voor kinderen bedraagd 40,-. Dat is incl band en diploma. Voor volwassenen is dat 60,-.
 • Tijdens de lessen dient gepaste trainingskleding gedragen te worden (informeer bij de instructeur).
 • Bij BJJ is het dragen van een shirt/rashguard onder het jiu jitsu pak verplicht.
 • Eten in welke vorm dan ook (ook geen kauwgum)  tijdens een training is niet toegestaan.
 • Het filmen en fotograferen van kinderen is niet toegestaan. Dit i.v.m. de privacy.
 • Wij hebben 5 weken vakantie per jaar. dat is 3 weken zomervakantie en 2 weken kerstvakantie. Jeugd heeft vaker in het jaar vakantie. De contributie is hierop gebaseerd, en loopt daardoor in de vakantie gewoon door.
 • Jongsma’s Training Center hanteert inschrijfgeld van 10,- en een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand. Alleen schriftelijke opzeggingen worden in behandeling genomen.
 • Have Fun!!!
Op de hoogte blijven?
Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief